Ποδήλατα ισορροπίας

Μέχρι και πριν λίγα χρόνια πίσω το ποδήλατο με τις βοηθητικές ήταν ο μοναδικός τρόπος για να ξεκινήσει το παιδί να μαθαίνει ποδήλατο, αποτελεσματικός τρόπος σίγουρα αλλά και χρονοβόρος καθώς η δεξιότητα αποκτάτε σιγά σιγά και μόνο όταν αρχίσει ο γονιός να “σηκώνει” τις βοηθητικές ρόδες τόσο όσο να αρχίσει το παιδί να διορθώνει τις κλίσεις του ποδηλάτου με το σώμα του.

Αυτός ο τρόπος ήταν μονόδρομος μέχρι την στιγμή που εμφανίστηκε το ποδήλατο ισορροπίας, με το ποδήλατο ισορροπίας το παιδί μαθαίνει πολύ γρήγορα. Είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος όπου χρησιμοποιείτε και για την εκμάθηση των ενηλίκων όπου δεν γνωρίζουν ποδήλατο αφαιρώντας δηλαδή τα πετάλια.